وقتی بشارتی نیست

- 50 -

 زماني كه انسان متوجه شود راهي كه در زندگي پيش روي او است، راهي است كه بر اساسنگرش‌ها و رفتارهاي او شكل گرفته است، به دو نكته‌ي اساسي مي‌رسد: يكي این‌که با تغيير نگرش‌ها و رشد آگاهي دروني خويش، مي‌تواند راهش را نيز تغيير دهد. دوم این‌که راهي كه در پيش روي او است، لازمه‌ي او است. راهي است كه متناسب با نگرش‌ها و ناآگاهي‌هاي او است. در نتيجه با عبور از آن راه صيقلي مي‌شود. با عبور از آن، رشد پيدا مي‌كند. زماني كه تغييري دروني در وي صورت پذيرد آن‌گاه او به مسيري تازه‌ نياز پيدا مي‌كند تا به اين وسيله باز به رشد بيشتري برسد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید