در مواجهه با افراد و گروه هایی که هتاکی و بی ادبی و بداخلاقی خط مشی آنان است باید دانست اگر بخواهی جوابشان را بدهی میبایست تا سطح آنان پایین بیایی. میبایست بداخلاقی و بی ادبی تو بیشتر از آنان باشد تا بر ایشان غالب آیی. میباید افتراها و دروغهایی که به آنان میبندی سنگین تر باشد تا بتوانی آنان را به زیر بکشی. پس در این نوع مشاجره: برنده بازنده است، غالب مغلوب است. اما وقتی با عشق و نشاط، جانانه به راهت ادامه دهی و در کاری که بدان ایمان داری یک لحظه از پای ننشینی، آن گاه موفقیت، خود به خود اتفاق خواهد افتاد. موفقیت و پیروزی از تبعات جوش و خروش خالصانه ی توست.

كلمات قصار استاد دكتر حسين محمدزاده صديق دوزگون

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید